Ortdatabasen


Det nu största projektet på VärmlandsRötters Värmlandssidor är att skapa en unik ortdatabas. Redan nu finns ortlistor för Värmlands alla socknar. Dessa finner Du under respektive socken. Här finns en förklaring på ortlistornas rubriker.

Tänk på att sockengränser har ändrats under årens lopp. Likaså har socknar delats och slagits ihop. En ort kan därför vid en viss tidpunkt ligga i en annan socken än den i databasen angivna.

Finns det ett rött frågetecken efter ortnamnen, finns även ortnamnens betydelse inlagda. Klicka på frågetecknet och få en förklaring. Ortnamnens betydelse är, med benäget tillstånd av Språk- och folkminnesinstitutet (Sofi), hämtade från bokverket Sveriges Ortnamn - Ortnamnen i Värmlands län. Dessa böcker är fulla av förkortningar. Några Allmänna anmärkningar från bokverket rekommenderas att läsa.

Man kan även titta på Sofi:s registerkort.


Häradsekonomiska kartan

Den häradsekonomiska kartan kan vara svårbläddrad då det är måmga blad för en socken. Allt eftersom tid och lust sammanfaller publiceras här bladen sammanlagda till en bild i jpeg-format. Bilderna kan vara rejält stora, över 100 MB.

Ed 
Kila 


Sökning på Värmlandssidorna med Google

Ortdatabasen är ingen egentlig databas, utan en ordinär hemsida med ett flertal enskilda sidor. Söker man efter exempelvis "backa" får man en massa träffar. Anger man sökorden "backa tveta" får man enbart träff på sidor som innehåller båda dessa ord, dvs Backa i Tveta socken. Klickar man på sökresultatet vars länk slutar med "ortlista.htm" kommer man direkt till ortlistan.

Sökning med hjälp av Google går mycket snabbt, men det kan dröja 1-2 månader innan nya ord kommer med i Googles sökindex.

Google har på senare tid helt tagit bort Värmlandssidorna i sitt index. Att få rätsida på detta genom kontakt med Google har visat sig vara hopplöst. Deras så kallade hjälpsidor är bara en stor röra. Om någon kan hjälpa till så är all hjälp välkommen.
För närvarande verkar sökningen fungera även om man måste klicka på en länk för att öppna resultatet i en ny flik. Kanske måste man hålla ner Ctrl-tangenten samtidigt som man klickar på Sök.


Värmlands Släktforskarförening
Startsidan