Eda socken


SCB-kod: 173001
GEOKOD: 1712020

Eda socken omnämns redan i Håkon Håkonssons saga från 1200-talet och har gamla anor som en viktig gränsbygd mellan Norge och Sverige. Socknen var sedan medeltiden annex till Köla, men bildar från 1879 ett eget pastorat. Sedan slutet av 1700-talet hade den varit folkrikare än moderförsamlingen. I Eda utvecklades bruks- och industrisamhällena Charlottenberg och Åmotfors. 1928 uppdelades församlingen på två kyrkobokföringsdistrikt, norra och södra distriktet. Dessa upplöstes med utgången av 1966.

Namnet är givet efter edet, dvs passagen, förbi forsarna i Vrångsälven. Sockennamnet nämnes under 1200-talet som Eiðs, Eiðom.

Eda är en av Jösse härads elva socknar och har en total yta av ca 289,70 km2.

 Eda kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Hagen i Sjögervål
 Eda hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan