Ekshärads socken


SCB-kod: 178302
GEOKOD: 1713060

Ekshärads socken har existerat sedan medeltiden, och nämnes första gången 1503 som Ekysherrede. Ekshärad var fram till 1820 moderförsamling för hela Älvdals härad med annexen Råda, Dalby och Ny. Åren 1636-1685 var dock pastoratet uppdelat i tvenne, Ekshärad och Råda samt Dalby och Ny. Denna uppdelning var mest en ren familjeangelägenhet. 1820 delades pastoratet ånyo enligt samma ordning som tidigare och 1901 blev Norra Råda ett eget pastorat. Ur den sistnämnda församlingen hade kapellförsamlingarna Sunnemo och Gustaf Adolf tidigare avsöndrats.

Namnet är efter trädet Ek och härad i den allmännare betydelsen "bygd".

Ekshärad är en av Älvdals härads tio socknar och har en total yta av ca 885,22 km2.

 Ekshärads kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Ekshärads hembygdsgård
 Ursprunglig plats: N Skoga
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Ekshäradsgården på Skansen i Stockholm
 Ursprunglig plats: Norra Skoga
 Foto: Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan