Orter i Ekshärad

- = binamn
* = försvunnet
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Abrahamsfors Bruk 6676180 1368720
Backetorp Bäcketorp- 1/4 fr 6668720 1375870
Basterud 1/2 fr 6668600 1371600
Basterudstorp 1/4 sk 6668890 1371970
Berg Berga- 1 sk 6664130 1374960
Berga- Berg 1 sk 6664130 1374960
Bergsäng 1 fr 6667300 1375170
Bergsäng Tätort 6668220 1375400
Brunnberget- Brånberg 1/4 fr 6697850 1379920
Brånberg Brunnberget- 1/4 fr 6697850 1379920
Byn 1 fr 6675880 1372810
Byn* Rotetorp*- Torp fr 6675420 1373590
Bäcketorp- Backetorp 1/4 fr 6668720 1375870
Edebäck Tätort 6662550 1374860
Edebäck V 1/4 sk 6662740 1374370
Edebäck Ö 1/8 fr 6662470 1375200
Ekshärad Socken 6674920 1371930
Ekshärad Tätort 6675350 1371840
Elofsbyn- Älvesby 1/3 sk 6672250 1369540
Föskefors Bruk 6671950 1367980
Grinnemo Prästgården- 1 kr 6674940 1372260
Gunnerud 1 fr 6663440 1374520
Halgå Bruk 6687530 1370160
Hallen 1 fr 6677180 1373090
Hamra 1 sk 6670900 1369540
Hara 7/8 sk 6678970 1371740
Hjältin 1/3 fr 6671410 1370960
Hole 1/3 fr 6670430 1370140
Hornäs 1 sk 6682680 1370300
Hälle 1/4 fr 6671750 1369620
Hökenäs* Torp sk
Klockargården- Kyrkheden kr 6675290 1371640
Knappåsen Kronskogen- Torp kr 6678780 1358370
Kronskogen- Knappåsen Torp kr 6678780 1358370
Kyrkheden klockargården- kr 6675290 1371640
Lindås- Lämmås 1/4 sk 6662970 1376510
Loffstrand N 1 sk 6685820 1368660
Loffstrand S 1/2 sk 6685540 1369600
Lämmås Lindås- 1/4 sk 6662970 1376510
Mossberg N 1 sk 6673340 1370170
Mossberg S 1 sk 6672880 1370590
Motorp 5/64 sk 6673620 1370490
Motorp 3/64 kr 6673620 1370490
Nore 1 sk 6673660 1373190
Näs 1 fr 6676860 1372480
Nästorp Ämtbjörkstorp- 1/4 sk 6664910 1375640
Perstorp* 1/8 sk
Prästgården- Grinnemo 1 kr 6674940 1372260
Rotetorp*- Byn* Torp fr 6675420 1373590
Råda 1 fr 6672580 1368060
Skoga La 1/3 fr 6660160 1371690
Skoga Mellan 1 sk 6662690 1370500
Skoga N 1 sk 6662930 1370580
Skoga S 1 fr 6660160 1371690
Snöre 1 fr 6674160 1373260
Solberg 1 fr 6675490 1366500
Stackerud 1/2 sk 6684780 1370180
Sälje 1 sk 6671090 1374510
Tönnet V 1 fr 6681150 1371150
Tönnet Ö 1 sk 6680940 1371770
Våle 1 fr 6673560 1369340
Yggenäs- Ynäs 1 fr 6673100 1374040
Yggenäs- Ögenäs- 1 fr 6673100 1374040
Ynäs Yggenäs- 1 fr 6673100 1374040
Ynäs Ögenäs- 1 fr 6673100 1374040
Älvbäck 1 sk 6673400 1372710
Älvesby Elofsbyn- 1/3 sk 6672250 1369540
Ämtbjörk 1 fr 6665830 1375340
Ämtbjörkstorp- Nästorp 1/4 sk 6664910 1375640
Ögenäs- Yggenäs- 1 fr 6673100 1374040
Ögenäs- Ynäs 1 fr 6673100 1374040
Öjenäs N 3/4 sk 6668700 1374050
Öjenäs S 2/3 fr 6668020 1375050
Öna 7/8 kr 6674480 1372840
Öna 1/8 fr 6674480 1372840
Överberg 1/3 fr 6666270 1374410

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan