Gåsborns socken


SCB-kod: 178205
GEOKOD: 1701050

Gåsborns socken upprättades genom utbrytning ur Färnebo år 1652. Ur Gåsborn utbröts 1786 Rämmens kapellförsamling. Gåsborn blev eget pastorat 1864. 1962 lades Gåsborn under Nordmark, och 1975 under Rämmen. Gåsborn tillhör sedan 2002 Filipstads pastorat. 2010 gick Filipstad, Brattfors, Nordmark, Rämmen, Gåsborn och Kroppa samman till Filipstads församling.

Namnet är troligen förkortat av ett fornsvenskt gåsatiärnsbåren med betydelsen "den bår, över man har att passera för att komma till Gåstjärnen"; det skulle sålunda vara givet av vägfarande från nordost.

Gåsborn är en av Färnebo härads nio socknar och har en total yta av ca 233,56 km2.

 Gåsborns kyrka:
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Hembygdsmuseet i Gåsborn
 Ursprunglig plats: ca 400 m norr om nuvarande
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan