Karlanda socken


SCB-kod: 176503
GEOKOD: 1711060

Karlanda socken omnämnes första gången 1344 Kaflandæ sokn, och har sedan medeltiden varit annex till Holmedal, förutom åren 1939-1961. Då bildade församlingen eget pastorat, för att 1962 återförenas med Holmedal. 2006 förenades församlingen med Holmedal till Holmedal-Karlanda församling. 2014 ingick Holmedal-Karlanda i det nya Nordmarkens pastorat tillsammans med Sillerud, Töcksmark, Östervallskog, Västra Fågelvik och Silbodal.

Namnets ursprung är oklart. Namnformen 1540 Kalfwlanda, kan antyda betydelsen "ett jordstycke som använts till betesmark för kalvar" eller "land varpå endast kan födas en kalv". En annan teori syftar på "kavelbroar över sankmarker".

Karlanda är en av Nordmarks härads elva socknar och har en total yta av ca 202,50 km2.

 Karlanda kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Karlanda hembygdsgård Kloppa i Hög
 Ursprunglig plats
 Foto: Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan