Orter i Kila

- = Binamn
* = Försvunnet
= Namnets betydelse
= Boställen i hemmanet
= Detalj från häradskartan
 
Stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Ambol* Torp sk
Backa St Storbacka- 1/2 sk 6564050 1327620
Björkås 2/3 sk 6567750 1327980
Boda 1/3 sk 6572420 1334420
Bolet 1 sk 6571650 1325940
Bolstorp- Smedbyn Ö 1/2 sk 6571830 1325300
Bunäs 1 sk 6565950 1329760
Bänterud 1/4 sk 6575600 1330270
Dalen Flöbäck- 1/4 sk 6569490 1331820
Djupviken Göviken- 1/2 sk 6571250 1331000
Ed N 1 sk 6566550 1330600
Ed S 1 sk 6565600 1331000
Edsviken-* Viken* 1/8 sk 6565950 1331420
Fjäll 1 sk 6569400 1322220
Flatebyn 1 sk 6570440 1322660
Flöbäck- Dalen 1/4 sk 6569490 1331820
Gambol 1 sk 6564900 1327500
Grunnerud 1/4 sk 6567350 1324350
Göviken- Djupviken 1/2 sk 6571250 1331000
Hallerud 1/2 sk 6573500 1328350
Harnäs 1/3 sk 6566480 1331800
Höke N 1 sk 6572200 1328650
Höke S 1 sk 6571730 1328480
Hökelund Klunserud- 1/4 sk 6572030 1327510
Ingersbyn 1/2 sk 6568000 1324280
Jonsbol 1/2 sk 6572600 1326370
Kasen- Vässby 1/3 sk 6572010 1322830
Kila Socken 6568670 1329180
Kilerud- Kölverud 1/2 sk 6574170 1328030
Kleven La- Lillekleven 1/4 sk 6566350 1328520
Kleven St- Storkleven 1/2 fr 6566630 1327940
Klunserud- Hökelund 1/4 sk 6572030 1327510
Knöstad 1 sk 6573500 1330650
Kroppåker 1/4 sk 6575410 1329570
Kråkbråten 1/3 sk 6568690 1327910
Kyrkogården Jordlägenhet kr 6568620 1329180
Kållerud 1 sk 6564300 1330900
Kärrholmen 1 sk 6567630 1332560
Kölverud Kilerud- 1/2 sk 6574170 1328030
Lillekleven Kleven La- 1/4 sk 6566350 1328520
Lillerud 1/2 sk 6573000 1326470
Mosserud 1/4 sk 6573320 1323510
Myrås 1/4 sk 6573300 1324520
Olofsrud- Ölserud 1/3 fr 6570510 1331280
Prästegården 1 kr 6568880 1329100
Punsbol 1/4 sk 6563270 1332330
Ranglebyn 1 sk 6570800 1322300
Rud 1 sk 6568150 1325300
Rudstorp- Sätterskog 1 sk 6567800 1326200
Rörkärr 1/3 sk 6565940 1324900
Sandbol 1 sk 6570950 1323340
Skalmetan 1/4 sk 6566150 1325650
Skrussrud V 1/3 sk 6572660 1327630
Skrussrud Ö 1/2 sk 6569150 1334150
Smedbyn V 1 sk 6571540 1324460
Smedbyn Ö Bolstorp- 1/2 sk 6571830 1325300
Smedserud 1/4 sk 6572720 1322670
Storbacka- Backa St 1/2 sk 6564050 1327620
Storkleven Kleven St- 1/2 fr 6566630 1327940
Ström 1 sk 6574770 1330040
Svanhult 1/4 sk 6576600 1335270
Säter 1 6567300 1328560
Sätterskog Rudstorp- 1 sk 6567800 1326200
Takene V 1 sk 6570200 1323000
Takene Ö 1 sk 6566700 1334150
Taketorp- Tängelsrud 1/3 sk 6570220 1327010
Torp 1 sk 6568300 1327980
Torstensbyn 1 sk 6571100 1326400
Tängelsrud Taketorp- 1/3 sk 6570220 1327010
Ulvsbol 1/2 sk 6569200 1322950
Uppliden 1/4 sk 6567300 1327050
Viken* Edsviken-* 1/8 sk 6565950 1331420
Vivas 1/4 sk 6565010 1332380
Vässby Kasen- 1/3 sk 6572010 1322830
Ölserud Olofsrud- 1/3 fr 6570510 1331280
Östensbyn 1 sk 6570900 1326000
Öxnevål 1/2 sk 6572540 1323700

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan