Mangskogs socken


SCB-kod: 178410.
GEOKOD: 1712110.

Mangskogs socken bildades genom att åborna i Brunskogs sockens norra del fick tillstånd att bygga en egen kyrka år 1705. Den nya församlingen kom att tillhöra Brunskogs pastorat och har så förblivit. Sockennamnet nämns första gången 1581 Mangescog.

Namnet anger en skogig trakt vid sjön Mangen, vilken skulle kunna innehålla en betydelse av den större (sjön).

Mangskog är en av Jösse härads 13 socknar/församlingar och har en total yta av ca 134,60 km2.

 Mangskogs kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Mangskogs hembygdsgård Neragata
 Ursprunglig plats
 Foto: Kenneth Larsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan