Nor socken


SCB-kod: 178009
GEOKOD: 1708010

Nor nämnes första gången 1336 "Noree", och är moderförsamling till Segerstad. Före 1921 även till Grums, Ed och Borgvik. 2006 förenades församlingen med Segerstad till Nor-Segerstads församling.

Namnet Nor är ordet Nor i betydelsen "smalt vatten" och syftar på Norsälven vid vilken kyrkan samt gårdarna Nors prästgård och Lillnor är belägna.

Nor är en av Grums Härads fem socknar och har en total yta av ca 105,80 km2.

 Nors kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Nors hembygdsgård i Prostens hage
 Ursprunglig plats: Malma
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan