Orter i Nor

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur
Baggetorp 1/3 sk
Björnetorp- Bårum St 1/3 sk
Brakerud Skog*- Torp kr
Bryngelsrud 1/4 fr
Bålberg- Vålberg 1 fr
Bålbergsskogen- Vålbergsskogen Torp fr
Bålbergstorp*- Myren* Torp fr
Bårum La 1/4 sk
Bårum St Björnetorp- 1/3 sk
Bäckelid 1/4 fr
Dälpestad 1/4 fr
Edsvalla Tätort
Edsvalla Bruk
Edsvalla Ne Hammare sk
Edsvalla Öe Mörnersberg- Hammare sk
Gerrud 1/4 fr
Grämyren 1/8 sk
Hornnäs La 1/8 sk
Hornnäs St 1/3 sk
Humletorp 1/4 fr
Höglunda 1
Höglunda La Susenskack- 1/8 sk
Höjen Storhöjen- 1/3 fr
Järpetan- Älvenäs 1/4 fr
Klockartomten- Norsholm Torp sk
Kyrkogården Jordlägenhet kr
Lillerud 1 sk
Lillnor Nor- 1/2 sk
Lärum 1 sk
Malma 1 fr
Mellbyn V 1/2 fr
Mellbyn Ö 1/2 sk
Mellerud 1 sk
Mellerudstorp 3/12 sk
Mellerudstorp 1/12 fr
Mon 1/4 fr
Myren* Bålbergstorp*- Torp fr
Mörnersberg- Edsvalla Öe Hammare sk
Nor- Lillnor 1/2 sk
Nors prästgård 1 kr
Norsholm Klockartomten- Torp sk
Olsäter Ölserud- 1/3 kr
Ris 1
Rudsta 1 sk
Skane Skane St- 1 fr
Skane La- Skanetorp 1/3 fr
Skane St- Skane 1 fr
Skanetorp Skane La- 1/3 fr
Skog*- Brakerud Torp kr
Skogen- Vålbergsskogen Torp fr
Smedsrud- Smedstad 1/3 sk
Smedstad Smedsrud- 1/3 sk
Snarberg 1 sk
Starkerud Starketjärn- Torp fr
Starketjärn- Starkerud Torp fr
Storhöjen- Höjen 1/3 fr
Strand 1/4 fr
Susenskack- Höglunda La 1/8 sk
Tråssnäs N 1 sk
Tråssnäs S 1 sk
Törne Törne N- 1 sk
Törne N- Törne 1 sk
Utterud 1 sk
Valum N 1 fr
Valum S 1 sk
Varpnäs N 1 fr
Varpnäs S 1 sk
Vålberg Bålberg- 1 fr
Vålberg Tätort
Vålbergsskogen Bålbergsskogen- Torp fr
Vålbergsskogen Skogen- Torp fr
Årbäck 1/2 fr
Åstorp 1/2 sk
Älvenäs Järpetan- 1/4 fr
Ölserud- Olsäter 1/3 kr
Önstad 1/4 fr

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan