Norra Finnskoga socken


SCB-kod: 173706
GEOKOD: 1713050

Norra Finnskoga kan räkna sin historia från 1826, det det förordnades att en kapellkyrka skulle byggas vid Höljes i Dalby socken. Norra Finnskoga tillhörde t.o.m. 1873 Dalby och därefter Södra Finnskoga. 1923 blev församlingen ett eget pastorat och förblev så till 1988 då den blev annex till Dalby. Från 2002 ingår Norra Finnskoga i det nybildade Övre Älvdals pastorat. 2010 bildades Övre Älvdals församling då sammanslagning skedde av Dalby, Norra Ny-Nyskoga, Norra Finnskoga, och Södra Finnskoga.

Namnet Finnskoga anger socknen som finnbygd.

Norra Finnskoga är en av Älvdals Härads tio socknar och har en total yta av ca 691,50 km2.

 Norra Finnskoga kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Norra Finnskoga gamla kyrka (modell)
 Foto: Anette Carlsson
 
 Halvarsstugan i Båtstad
 Norra Finnskoga Hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Anette Carlsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan