Östmarks socken


SCB-kod: 173705
GEOKOD: 1714040

Åborna på några hemman och finntorp i norra delen av Fryksände socken, begärde på riksdagen, genom häradets bonderepresentanter, att avskiljas till ett särskilt pastorat. Kungl. Maj:t gav 1761 tillstånd till uppförande av en kapellkyrka på gården Östmarks ägor. Östmark tillhörde Sunne pastorat till 1821, då församlingen överfördes till Fryksände nybildade pastorat.

Namnet Östmark är i förhållande till gårdarna Sörmark(Västermark) och Millmark(Mellanmark).

Östmark är en av Fryksdals Härads nio socknar och har en total yta av ca 414,00 km2.

 Östmarks kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Hagen i Kyrkbyn
 Östmarks hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Jens-Åke Nilsson
 
 Storstugan i Törntorp
 Östmarks södra hembygdsgård
 Ursprunglig plats: Lövåsen i Sörmark
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan