Orter i Östmark

- = binamn
* = försvunnet
= ortnamnets betydelse
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Arnsjön 1/4 sk 6691920 1324690
Gransjön 1/4 sk 6695510 1322770
Långerud 1/4 sk 6690370 1329280
Millmark 1 sk 6684790 1334890
Multtjärn 1/8 sk 6703810 1328770
Runnsjön 1/4 sk 6680500 1328410
Råbäcken 1/3 sk 6695940 1323790
Rådomsängen Äng sk 6688510 1332430
Röjdoset 1/8 sk 6701430 1323660
Röjdåsen N 1/4 sk 6697910 1325280
Röjdåsen S 1/4 sk 6697050 1325690
Sörmark Västermark- 1 sk 6684400 1335310
Tväråna 1/4 sk 6693930 1327380
Ulvsjön 67/480 sk 6686500 1325690
Västermark- Sörmark 1 sk 6684400 1335310
Östmark 1 1 sk 6688990 1331590
Östmark 2 Kyrkoherdeboställe sk 6688020 1332310
Östmark Socken 6688400 1331720
Östmark Tätort 6688700 1331690

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan