Östra Ämterviks socken


SCB-kod: 176603
GEOKOD: 1714020

Ämterviks socken är av medeltida ursprung och omfattade tidigare hemmanen på båda sidor av Fryken. 1672 erhöll dock hemmanen på västra sidan sjön tillstånd att bygga egen kyrka, varvid benämningarna Östra och Västra Ämtervik började komma i bruk. Östra Ämterviks socken tillhörde Sunne pastorat till dess att den 1882 blev eget pastorat. 1962 återfördes dock Östra Ämtervik till Sunne som annexförsamling. Till 1940 var stavningen officiellt Emtervik, vilket ännu stundom brukas.

Förledet i Ämtervik är ursprungligt fornsvenskt genitiv älmtar av ett även i andra ortnamn anträffat älmt, fornnorska ælmtr, äldre da. elmte, biform till fornnorskt ælftr 'svan', förmodligen urpsrungliga namnet på ån Ämtan.

Östra Ämtervik är en av Fryksdals härads nio socknar och har en total yta av ca 138,45 km2.

Östra Ämterviks kyrka
Foto: Anette Carlsson
 
Norstastôga i Ås
Östra Ämterviks hembygdsgård
Ursprunglig plats: Fölsvik
Foto: Jens-Åke Nilsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan