Orter i Östra Ämtervik

- = binamn
* = försvunnet
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Arvidstorp 1/2 sk 6627710 1352940
Boasäter- Bonäs St 1/3 sk 6619450 1359570
Bogerud 1/4 sk 6629440 1361080
Bonäs La Mickelstorp- 1/8 sk 6619900 1360060
Bonäs St Boasäter- 1/3 sk 6619450 1359570
Bråten 1/4 sk 6624220 1362720
By 2/3 kr 6628610 1353800
By 1/3 sk 6628610 1353800
Bäckebro Ö- Råbäck 1/8 sk 6619940 1360920
Bävik 1 fr 6625070 1354780
Bösseviken 1/4 sk 6619390 1358050
Dalen 1/4 sk 6619210 1358540
Fasterud 1/3 sk 6631800 1351940
Fölsvik 1 sk 6622560 1355820
Gunnerud 1 sk 6625820 1356020
Gunnerudstorp N 1/2 sk 6626700 1355440
Gunnerudstorp S 1/2 sk 6626380 1355730
Gålsjö- Gårdsjö Bruk 6630820 1358650
Gårdsjö Gålsjö- Bruk 6630820 1358650
Herresta 11/16 kr 6626790 1352880
Humleboda- Humletorp 1/4 sk 6621080 1362150
Humletorp Humleboda- 1/4 sk 6621080 1362150
Högberg 1 sk 6630480 1353690
Knutserud 1/4 sk 6619220 1361740
Korterud 1/3 sk 6630150 1357350
Kvarntorp 1/8 sk 6627390 1359180
Medskog- Sandviken 1/4 sk 6627920 1363410
Mickelstorp- Bonäs La 1/8 sk 6619900 1360060
Mosserud 1/8 sk 6626570 1358790
Mårbacka 3/16 sk 6631810 1355590
Mårbacka 1/16 sk 6632090 1355640
Nolbergsviken Viken- 1/8 sk 6627270 1361620
Prästbol Stommen- 31/48 sk 6626730 1353940
Prästbol Stommen- 7/24 fr 6626730 1353940
Rud 1/3 sk 6621770 1356490
Råbäck Bäckebro Ö- 1/8 sk 6619940 1360920
Sandviken Medskog- 1/4 sk 6627920 1363410
Skacksed- Skacksjö 1 sk 6625440 1360090
Skacksjö Skacksed- 1 sk 6625440 1360090
Skogen- Ålkärrsrud 1/4 sk 6629570 1359230
Smedsby Smedsby V- 1 sk 6623200 1354660
Smedsby V- Smedsby 1 sk 6623200 1354660
Smedsby Ö- Östmanby 1/2 sk 6623190 1355380
Stavik 1 sk 6630870 1352010
Stommen- Prästbol 31/48 sk 6626730 1353940
Stommen- Prästbol 7/24 fr 6626730 1353940
Sund Vik- 1/4 sk 6622040 1362390
Svenserud 1 sk 6631690 1353330
Sälgvålen Västgård- 3/8 sk 6627570 1355040
Vik- Sund 1/4 sk 6622040 1362390
Viken- Nolbergsviken 1/8 sk 6627270 1361620
Visteberg 1/3 sk 6625460 1361460
Visterud 1/3 sk 6625890 1360980
Västgård- Sälgvålen 3/8 sk 6626450 1353190
Västmyr 1 sk 6629570 1352840
Ålkärrsrud Skogen- 1/4 sk 6629570 1359230
Ås N 1 sk 6630380 1355770
Ås S 1 sk 6629410 1355840
Älvbäck 1/4 sk 6629100 1357860
Örbäck 1/4 sk 6631910 1352500
Östmanby Smedsby Ö- 1/2 sk 6623190 1355380
Östra Ämtervik Socken 6626630 1353490

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan