Rämmens socken


SCB-kod: 178207
GEOKOD: 1701030

Rämmens kapellförsamling bildades genom utbrytning från Gåsborn 1777. 1805 överflyttades Liljendals bruk i Äppelbo socken och Dalarna till Rämmen. Överflyttning av lägenheter från Äppelbo till Rämmen ägde rum så sent som 1878, då de nytillkomna delarna definitivt överfördes från Kopparbergs till Värmlands län. Rämmen blev eget pastorat 1879 och fick 1962 Gåsborn som annexförsamling. Rämmen ingår sedan 2002 i Filipstads pastorat. Sockennamnet Rämmen stavas ibland felaktigt Rämen. En tid var detta dock officiell stavning. I Rämmen ligger brukssamhället Lesjöfors. 2010 gick Filipstad, Brattfors, Nordmark, Rämmen, Gåsborn och Kroppa samman till Filipstads församling.

Sockennamnet kan från början varit ett terrängnamn, finskans räme, "myrmark". men är troligen närmast givet efter Näsrämshyttan, i dagligt tal kallad Rämmen

Rämmen är en av Färnebo härads nio socknar och har en total yta av ca 313,24 km2.

 Rämmens kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Skolhuset
 Rämmens hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Elisabeth Thorsell

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan