När hände vad i Säffle?

Årtal när byggnader kom till eller revs är ett värdefullt redskap för att datera gamla kort.


År Byggnad Anmärkning
1836 Kanalen Invigs 1837
1862 Byälfven nr 1 Passagerarbåt 1862-1872
1864 Apotekshuset Väster om torget, ca nuvarande Silvénska
1879 Järnvägen öppnas  
1880 Metodistkyrkan Vid hotellet
1880 Börjegården
1881 Byelfven nr 2 Passagerarbåt 1881-1884
1883 Billeruds massafabrik  
1884 Bryggeriet vid älven Bolaget bildades detta år
1884 Hotell Royal
1884 Nordstjernan Passagerarbåt 1884-1921
1885 Manbyvillan Tingsgatan 7
1888 Svea Passagerarbåt 1888-1909
1893 Apotekshuset brinner Se 1864
1894 Industrispår Från stationen till Billeruds bruk
1898 Viktorinska huset Torgets nordöstra hörn, med spiran
1899 Västra skolan/Trätäljaskolan
1899 Billeruds bruk brinner 15 juli
1900 Alma Passagerarbåt 1900-1929
1900 Säffle nya bryggeri Sjukhusparkeringen
1901 Nordströmshuset
1902 Tingshuset  
1904 Villa Billerud
1904 Lanorna försvann I nedre strömmen
1905 "Bankhuset" Torgets nordvästra hörn
1905 Sifhällaskolan  
1905 Grorfeldtshuset Det första
1906 Elektrisk belysning  
1906 Hesselboms villa  
1906 Tullstugan revs På Tullnäbben
1906 Stavningsreform E blir ä, fv blir v, mm
1907 Elektricitet införs i Säffle
1908 Sjukstugan Nuvarande Lindbackens tomt
1908 Magasinet Magasinsgatan
1909 Svea Ny större passagerabåt med detta namn 1909-1917
1909 Möbelfabriken Vid sågen (Medborgarhuset)
1910 Dammbygge Strömbron
1911 Betlehemskyrkan Hamngatan
1911 Mejeriet vid Sundsgatan Beslut om bygge och inköp av tomt, klart i december
1912 Minnessten vid kanalen  
1912 Brovaktarvillan på Tullnäbben
1912 Epidemisjukhuset Gamla Östra skolan
1914 Gamla vattentornet Vattenverket på Rolfserudsholmen
1914 Annelunds skola
1914 Gymnastiksal Västra Skolan
1915 Skorsten på kvarnen Vid strömbron på södra utbygget
1915 Takterassen försvinner Bankhuset vid torget
1915 Glafsfjorden Passagerarbåt 1915-1935
1916 Möbelfabriken - Jakobssons Fabriksgatan
1916 Metodistkyrkans torn Vid hotell Royal
1916 Wermlandsbanken Flyttar in i "Bankhuset" (se 1904)
1916 Silvénska villan  
1917 Billeruds huvudkontor
1918 Spritfabriken Billeruds bruk
1918 Grorfeldtshuset brann
1916 Möbelfabriken - Seffle Fabriksgatan
1919 Saga-biografen Huset där Saga-biografen finns byggdes
1919 Möbelfabriken brann Vid sågen (Medborgarhuset)
1920 Såghusen byggs Arbetarbostäder på 45:ans parkering
1921 Pappersbruket Billerud
1921 Gamla kabelkranen Billerud
1921 Järnvägsbron Ny svängbro, fackverket gjuts in
1922 EFS-kyrkan Verkstadsgatan
1922 Godsmagasinet vid stationen Där Netto byggdes
1923 Bryggor börjar byggas S Tingvallastrand
1924 Grorfeldtshuset Nuvarande i sten med EN frontespis
1926 Klockstapeln Vid Tingshuset (ej inklädd 1934)
1927 Klaffbro Över kanalen med motvikt
1928 Nya maskinhallen Bruce motorverkstad
1928 Sanatoriet På "lasarettskullen"
1929 Konsumhuset Bredvid Sagabiografen
1930-34 Klockstapeln byggs in
1931 Hembygdsgården På Olof Trätäljagtan
1931 Klagomuren byggs Runt stortorget
1932 Syratornet Nya syratornet vid Billeruds bruk byggs
1932 Sävöhuset V Storgatan 18 A
1933 Dungen På Rolfserudsvägen
1933 Samrealskolan
1934 Brand- och polisstation Tingsgatan
1934 Varmbadhuset  
1935 Karlstadsvägen byggs
1937 Nya gjuteriet Bruce motorverkstad, längst upp på Tingvallagatan
1939 Sparbankshuset Östra Storgatan-Sundsgatan
1939 Gamla båtbyggeriet brinner
1940 Länslasarettet
1940 Nya mejeriet På Tingsgatan
1940 Järnvägen elektrificeras 11 november
1942 Ångsågen stängs Vid nuvarande Medborgarhuset
1943 Första vattenverket rivs Rolfserudsholmen
1944 Gamla vattentornet Cisternen byggs ut, ny toppspira
1944 Centralföreningens silo
1945 Sundstorps speceriaffär Karlstadsvägen 10
1945 SÄBO Vallgatan-Sveavägen 2 hus
1945 Karlstadsvägen 7 och 9
1946 Hydrauliken/ritkontoret Klar ungefär detta år. Bruce motorverkstad norra byggnad
1948 Säffle-Tidningen Huset på Hamngatan-Kaptensgatan
1949 Gladiswall Passagerarbåt 1949-1951
1949 Östra skolan Nya skolan klar. Tingvallaskolan
1950 Tennisbanor Järnvägsgatan
1951 Elverket Magasinsgatan/Billerudsgatan
1952 Ny ledarm Nedanför slussen
1952 Hus B Norr om nuvarande stadshuset
1952 Trähuset brinner Mellan bankhuset och Kvarnen i Kvarnbacken
1952 Näcken Passagerarbåt
1952 Taxi Vid Kanaltorget
1952 Kabelkranen Billerud
1952 Konsumhuset Annelundstorget
1953 Vallgatan 3 Konsumhuset
1953 Kvarnen rivs Vid strömbron - i november
1953 Bibliotekshuset  
1954 Heinz - nu IMA mm Karlstadsvägen 24
1954 Stadshuset  
1954 Näcken På kanaltorget
1954 Vallgatan 4 Hyreshus mitt emot Konsum Vallgatan/Karlstadsvägen
1954 Sveavägen 6 Första huset på Vallen "Långholmen"
1954 Träden tas bort Östra Storgatan - i juli
1955 Träden tas bort Västra Storgatan
1955 Skogshyddan  
1955 Centralföreningens östra torn
1956 Hyres- och affärshus Södra sidan Kvarnbacken
1956 Shellmacken Kungsgatan/Fabriksgatan
1956 Vallen Husen längs med Sveavägen och Karlstadsvägen klara
1957 Strömbron  
1957 Polishuset  
1957 Ångcentralen Billerud
1958 EPA öppnar Kvarnbacken/Tingsgatan
1958 Telegraf- och posthuset  
1958 Vallen Hela bostadsområdet klart med Stenhusallén som sista färdiga
1959 Nya vattentornet
1959 Missionskyrkan Kyrkogatan
1960 Börjegården rivs Söder om Silvénska villan
1960 Magasinet vid kanalen rivs Mitt emot Stenmagasinet
1960 Soldaten Karlstadsvägen
1961 Klaffbro Nuvarande kanalbro
1961 Brand vid torget Torgets sydöstra hörn, Handelscentrum, där nu gul tegelbyggnad finns
1961 Brovaktarvillan rivs
1962 Domusvaruhuset Vid Kanaltorget
1963 Bryggeriet rivs Vid älven
1964 Bryggarn Hyreshuset Bryggerigatan 1
1965 Säffle kyrka På Billerudsgatan
1965 Medborgarhuset  
1967 Högertrafik  
1967 Akutsjukhuset  
1967 EPA-huset Vid torgets södra sida
1967 Kiosken på Stortorget  
1967 Billerudspråmarna slutar De sk strykloden avvecklas
1967 Nya reningsverket
1967 Lantmännen brinner Träbyggnaden mot älven
1968 Posthuset Invigs i januari
1969 "Lindexhuset" Mitt emot torget på andra sidan Östra Storgatan. ICA-hallen/Stjärn-hallen
1969 Kabelkranen tas ur bruk Billeruds bruk. Står kvar några år
1971 Landsvägsbro E 45
1971 Långvården  
1972 Nya skorstenen på Billerud Den "miljövänliga"
1973 Domusvaruhuset Vid 45:an
1975 Lindbacken Huvudbyggnaden
1975 Nya flissilon Billeruds bruk
1975 Syratornen rivs Billeruds bruk
1976 Lindbacken Bakomliggande del
1976 Lantmännens silo byggs ut
1977 Hotell Royal brinner  
1978 EPA byter namn till Tempo
1978 Mossbergshuset brinner Systembolagets parkering
1979 Möbelfabrikerna brinner Fabriksgatan
1979 Nordströmshuset rivs Stadshusets parkering
1979 Hotell Royal invigs
1981 Hyvleriet brinner Värmlands Trä på Fabriksgatan
1982 Nordwallshuset brinner Ö Storgatan, Malungs skinn mm
1983 Belysningsstolpen på torget Fanns under våren detta år
1984 Klockstapeln På Billerudsgatan
1985 ICA-källan Vid Karlbergskorset
1988 Planfri korsning 45/175 Vid OK
1990 Klockstapeln rivs Vid tingshuset
1994 Järnvägsbron Byggs om helt och hållet.
1996 Båtbyggeriet brinner
2003 Gamla vattentornet Toppcisternen kläs med plåt
2008 Hyreshuset Brucegatan 2

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan