Säffle stad


SCB-kod: 178501
GEOKOD: 1720080
GEOKOD: 1710090 (Säffle köping)

Säffle köping avskildes från By socken 1882. Redan 1884 fick köpingen egna kyrkböcker inom By, och 1911 avskildes köpingen som en egen kapellförsamling. 1943 uppgick By i Säffle i både kommunalt och kyrkligt hänseende, och Säffle blev moderförsamling i det tidigare By pastorat. 1951 blev Säffle som den sista orten i Sverige stad, och Tveta uppgick därvid i borgerligt hänseende med Säffle. 1962 blev också Tveta församling en del av Säffle pastorat, medan Bro, Södra Ny och Huggenäs istället avskildes till Bro pastorat. 2002 införlivades även Botilsäter, Eskilsäter, Gillberga, Kila, Långserud, Millesvik, Svanskog och Ölserud i Säffle pastorat. Sedan 2010 ingår även Bro och Ny-Huggenäs i Säffle pastorat.

Namnet Säffle är givet efter Säffle säteri på vilket en del av tätorten är belägen. Säffle nämns första gången 1455 som Säfigla. Namnet är svårtytt med tolkningar kring Sjöfall (Säffle ström), Sjöfyllnad (utvidgningen av Byälven vid Säffle gård) och Säv- (Sjö)fågel (Sävfält med sjöfågel).

Se även By socken 

Plan över köpingens västra del år 1900 
Plan över köpingens östra del år 1900 

 Säffle kyrka
 Foto: Arne Berg
 
 Bockerud i Åsalunden
 Säffle hembygdsgård
 Ursprunglig plats: Djupviken i Kila socken
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan