Södra Ny socken


SCB-kod: Har upphört. Ingår i Ny-Huggenäs 178508
GEOKOD: 1710070

Södra Ny har existerat sedan medeltiden som annexförsamling till By, och omnämns första gången 1503 "Ny soken". Socknens namn var till 1885 endast Ny, varefter den, till skillnad från Ny i Jösse härad och Norra Ny i Älvdals härad, officiellt heter Södra Ny. På 1840-talet lades Huggenäs kyrka öde, och huggenäsborna hade under 130 år gemensam kyrka med Södra Ny. Från 1962 var församlingarna en del av Bro pastorat. Södra Ny och Huggenäs sammanslogs 1970 till en församling, kallad Ny-Huggenäs. 2010 införlivades Bro pastorat med Säffle pastorat.

Namnet Ny är väl givet i förhållande till moderförsamlingen. Socknen är troligen utbruten ur Huggenäs.

Södra ny är en av Näs Härads tio socknar och har en total yta av ca 56,32 km2.

Södra Ny kyrka
Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan