Södra Råda socken


SCB-kod: 164303
GEOKOD: 1705050

Socknen nämns första i gången i ett medeltida brev från 1346 som Rudha / Rudom. Åtminstone från reformationstiden och sannolikt långt dessförinnan har Södra Råda tillhört Amnehärads pastorat i Skara stift. Detta innebar inget problem, så länge församlingen tillhörde samma stift, först Skara stift och senare Mariestads superintendentia. Ett unikt läge uppkom genom att Amnehärad återförenades med Skara stift 1658, medan Södra Råda förblev tillhörande Karlstads superintendentia från 1658. Moderförsamlingen och dess annexförsamling kom därvid att tillhöra olika stift. Församlingens namn var till 1885 Råda. 1962 överfördes Södra Råda till Visnums pastorat i Karlstads stift, för att 1974 definitivt (?) återgå till Amnehärads pastorat i Skara stift. Då hade Södra Råda redan 1971 i samband med kommunsammanslagningen förts till Skaraborgs län. 2006 förenades församlingen med Amnehärad till Amnehärads församling.

Namnet Råda är fornsvenskt plural av fornsvenskans rodh, rudh "röjning, nyodling". Namnet Södra Råda tillkom 1886 för att särskiljas från Norra Råda i Älvdals härad.

Södra Råda är en av Visnums härads fem socknar och har en total yta av ca 66,25 km2.

 Södra Råda gamla kyrka
 Foto: Gunnar Jonsson
 
 Södra Råda kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Norra Torp
 Södra Råda hembygdsgård
 Ursprunglig plats
 Foto: Gunnar Jonsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan