Väse socken


SCB-kod: 178004.
GEOKOD: 1704010

Väse är en av Värmlands äldre socknar och omnämns första gången 1359 "Väherad". Väse var intill 1868 moderförsamling i ett pastorat som också bestod av Östra Fågelvik och Alster. 1868-1961 Väse och Östra Fågelvik. 1962-1973 Väse och Ölme. Från 1974 är Väse ett eget pastorat. 2006 förenades församlingen med Östra Fågelvik till Väse-Fågelviks församling.

Namnet Väse är en på 1500-talet uppträdande förkortning av Väsehärad. Läs mer här.

Väse är en av Väse Härads tre socknar och har en total yta av ca 256,18 km2.

 Väse kyrka
 Foto: Anette Carlsson
 
 Väse hembygdsgård i Mölntorp
 Ursprunglig plats.
 Först uppförd i Västra Ve
 Foto: Anette Carlsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan