Orter i Väse

- = Binamn
* = Försvunnet
= Namnets betydelse
 
Stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur  
Alstern 1/8 fr
Aspsäter Torp sk
Backa Vimyren- 1/4 sk
Barsjöhöjden- Barsjötorp 1/4 sk
Barsjötorp Barsjöhöjden- 1/4 sk
Barsjötorp Höjden- 1/4 sk
Bartna 1 sk
Berg 1 sk
Björkbron 23/24 kr
Björkvik Ödebotten- 1/4 fr
Björkåsen Bockåsen- 1/4 sk
Bockåsen- Björkåsen 1/4 sk
Bottenvik 1 fr
Brosätter 1/4 sk
Broäng* 1/4 kr
Buxerud 1 fr
By 1 fr
Bäck 1 fr
Bäckelid 1/8 fr
Drögsforsen 1/2 fr
Ekholmen 1/2 sk
Ekmossen 1/4 sk
Faxstad 1 sk
Forsås Ängarna- 1/4 sk
Geijersberg Åkermyren- 1/2 sk
Gillermyren Torp sk
Glumserud 1 sk
Glumserud 1/4 sk
Glumserud Bruk
Glumshammaren Torp sk
Glumstorp 1/4 sk
Grannäs 1/4 sk
Gråberg/Slättfallet 1/4 sk
Gräsås 1/4 sk
Gubbåsen- Åsen 1/2 fr
Gummerud 1
Hallanda Stocken- Torp sk
Hammar 1
Heden Villamstorp- 1/4 sk
Heden Viljansbol- 1/4 sk
Hedetången 1/4 fr
Helgetorp 1/2 fr
Hovlanda 1 sk
Hovlanda La- Hovlandstorp 1/3 sk
Hovlandstorp Hovlanda La- 1/3 sk
Hult- Hultsberg 1 sk
Hulteby 1/3 sk
Hultsberg Hult- 1 sk
Hästås- Jöranstorp 1/4 sk
Höjden- Barsjötorp 1/4 sk
Jonsbol 1/4 sk
Jöranstorp Hästås- 1/4 sk
Karforsen 1/4 fr
Karsvalla 1 fr
Kleven 1/4 sk
Klockaregården Klockaretomten- sk
klockaretomten- Klockaregården sk
Korpralstorp 1/8 sk
Kärr 1/4 fr
Laggaregården Laggaretorp- 1/4 sk
Laggaretorp- Laggaregården 1/4 sk
Lermarken 1/8 sk
Linddalen 1/4 sk
Lund 1 sk
Lövhöjden 1/2 sk
Lövås 1/4 fr
Mellanviken 1/4 sk
Mellby 1/4 sk
Mo 1/4 sk
Mon N 1/4 fr
Mon S 1/4 sk
Mossby 1/4 sk
Mossen* Torp kr
Mosserud 3/4 sk
Munkhättan* Torp ky
Myrom N Svartmyra- 1/4 fr
Mölnaregården- Mölntorp 1/2 sk
Mölntorp Mölnaregården- 1/2 sk
Mörerud Torp sk
Nolby 1 sk
Norenberg 1/8 sk
Norketorp 1/4 sk
Nyborg- Viberg 1/3 sk
Nygård 1/8 sk
Näs- Älgånäs 1/4 sk
Prästgården Åsen- 1 kr
Prästgården Stommen- 1 kr
Rud 1 fr
Rödmossen 1/8 sk
Rör 1 fr
Rösebäcken 1/2 sk
Sandbacken 1/4 sk
Sandnäs 1/3 sk
Silkesta 1 sk
Silkestatorp 1/4 sk
Skogsberg 3/4 sk
Skyttjärn 1/8 kr
Skyttorpet Torp fr
Slättfallet/Gråberg 1/4 sk
Slättåsen 1/4 sk
Snaversrud 1 sk
Snaversrudstorp 1/4 sk
Solberg 1/4 sk
Sorkdalen 23/480 kr
Sorkdalen 37/480 fr
Stenstorp- Tågåstorp 1/4 sk
Stocken- Hallanda Torp sk
Stommen- Prästgården 1 kr
Sund 1 fr
Svartmyra- Myrom N 1/4 fr
Sågartorpet Torp sk
Såtång 1/2 fr
Söre 1 sk
Torp 1/2 sk
Torsgården 1/4 sk
Tågås 1 sk
Tågåstorp Stenstorp- 1/4 sk
Uppsala 1/2 fr
Ve N- Ve Ö 1 sk
Ve S- Ve V 1 kr
Ve V Ve S- 1 kr
Ve Ö Ve N- 1 sk
Viberg Nyborg- 1/3 sk
Viljansbol- Heden 1/4 sk
Villiamstorp- Heden 1/4 sk
Vimyren- Backa 1/4 sk
Välinge 1
Välingstorp 1/2 fr
Väsby 1/4 fr
Väse Socken
Väse Tätort  
Västanå 1 sk
Ågården 1/4 fr
Åkermyren- Geijersberg 1/2 sk
Åsen Gubbåsen- 1/2 fr
Åsen- Prästgården 1 kr
Åtorp 1/4 sk
Älgånäs Näs- 1/4 sk
Ängarna- Forsås 1/4 sk
Ängebäck Torp sk
Öckna 1/8 sk
Ödebotten- Björkvik 1/4 fr
Ölmbäck 1/4 sk
Ölmhult N 1/8 fr
Ölmhult S 1/4 sk
Ölmskog 1 sk
Öna 1/2 fr

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan