Soldatrotar i Väse

Vid indelningsverkets genomförande 1686 ingick knektar från Ölme och Väse härader i Karlstads och Kristinehamns kompanier. Vi delningen av Närke - Värmlands regemente till två regementen 1812 drogs gränsen vid Klarälven. Kristinehamns kompani upphörde och ersattes med Ölme och Alsters kompanier. Båda sålunda tillhörande Närkes regemente. Exercisplats var Sanna hed i Kumla socken. Vid 1894 års organisation fick Alsters kompani förenas med de övriga värmlandskompanierna.

Numreringen ändras med ojämna mellanrum. Nedanstående nummer finns angivna i perioden 1692-1750. Rotehemmanen är hämtade ur Generalmönsterrullan för 1725. Vid denna sammanställning har generalmönsterrullor för de första femtio åren använts, samt en sammanställning över de sista soldaterna i Alsters kompani.


Hemman

Nummer
1692-1750

Soldatnamn
1692-1750

Nummer
1894
Soldatnamn
1894

Anmärkningar

Alstern         Jämte Lövås och Uppsala hjälprote till Törserud i Ölme
Backa 43 Backa 78 Back Hjälprotar: Silkestatorp, Kleven och Åtorp
Barsjötorp         Jämte Glumstorp och Slättåsen hjälprotar till Gräsås
Bartna 31 Bark 63 Borg  
Berg 24 Bergman - -  
Björkbron         Skattlagt 1838, infört i jordeboken 1877, har varit rekognitionsskog
Björkvik         Jämte Gråberg och Rödmossen hjälprote till Sandnäs
Björkåsen         Jämte Jöranstorp och Mellanviken hjälprote till Mellby
Bottenvik 56 Båttman 56 Bomb  
Brosätter         Jämte Mossby och Solberg hjälprote till Hulteby
Buxerud 34 Boxbom 75 Berglund Hjälprotar: Myrom N och Karforsen
By 25 Byman 70 By Hjälprote: Slängvik i Ölme
Bäck 26 Bäck 71 Flod Hjälprote: Slängvik i Ölme
Bäckelid         Jämte Öckna och Ölmhult S hjälprote till Mölntorp
Drögsforsen         Jämte Björkenäs i Ö Fågelvik hjälprote till Helgetorp
Ekholmen         Hjälprote till Välingstorp
Ekmossen         Jämte Korpralstorp och Hovlandstorp hjälprote till Lövhöjden
Faxstad 36 Faxman 53 Fast  
Forsås         Jämte Lermarken och Väsby hjälprote till Öna
Geijersberg         Skattlagt 1828, infört i jordeboken 1877, har varit Brattfors bruks rekognitionsskog
Glumserud nr 1         Bruk och hammare
Glumserud nr 2         Inroterat 1725. Hälften hjälprote till N Sörby i Varnum, hälften till S Sörby i Varnum
Glumstorp         Jämte Barsjötorp och Slättåsen hjälprote till Gräsås
Grannäs         Jämte Mosserud i Ö Fågelvik, Laggaregården och Torsgården hjälprote till Sandbacken
Gråberg         Jämte Rödmossen och Björkvik hjälprote till Sandnäs
Gräsås 45 Gräsman 81 Lång Hjälprotar: Barsjötorp, Glumstorp och Slättåsen
Gummerud         Säteri
Hammar         Säteri
Heden 44 Hedfelt 88 Hed Hjälprotar: Tågåstorp, Snaversrudstorp och Jonsbol
Hedetången         Jämte Mon N hjälprote till Torp
Helgetorp 32 Helgman 60 Helge Hjälprotar: Björkenäs i Ö Fågelvik och Drögsforsen
Hovlanda 37 Hofman 55 Holm Hjälprote: Mossen i Ölme
Hovlandstorp         Jämte Korpralstorp och Ekmossen hjälprote till Lövhöjden
Hulteby 53 Hultman/Hulteby 80 Wide Hjälprotar: Brosätter, Mossby och Solberg
Hultsberg 23 Hultman 57 Bengtsson  
Jonsbol         Jämte Snaversrudstorp och Tågåstorp hjälprote till Heden
Jöranstorp         Jämte Mellanviken och Björkåsen hjälprote till Mellby
Karforsen         Jämte Myrom N hjälprote till Buxerud
Karsvalla 29 Karsvall 58 Indraget  
Kleven         Jämte Silkestatorp och Åtorp hjälprote till Backa
Korpralstorp         Jämte Hovlandstorp och Ekmossen hjälprote till Lövhöjden
Kärr         Fältväbel- senare fanjunkareboställe
Laggaregården         Jämte Mosserud i Ö Fågelvik, Grannäs och Torsgården hjälprote till Sandbacken
Lermarken         Jämte Forsås och Väsby hjälprote till Öna
Linddalen         Inroterat 1725 som hjälprote, jämte Liffland i Varnum, till Lassegård i Varnum
Lund 22 Lundman 59 Lust  
Lövhöjden 42 Löfman 79 Löf Hjälprotar: Hovlandstorp, Korpralstorp och Ekmossen
Lövås         Jämte Uppsala och Alstern hjälprote till Törserud i Ölme
Mellanviken         Jämte Björkåsen och Jöranstorp hjälprote till Mellby
Mellby 52 Mällman 82 Indraget Hjälprotar: Björkåsen, Jöranstorp och Mellanviken
Mo         Jämte Norketorp och Älgånäs hjälprote till Viberg
Mon N         Jämte Hedetången hjälprote till Torp
Mon S         Hjälprote till Ölmskog
Mossby         Jämte Brosätter och Solberg hjälprote till Hulteby
Mosserud 38 Måserud 84 Mål Hjälprotar: Mossen i Ölme och Ölmbäck
Myrom N         Jämte Karforsen hjälprote till Buxerud
Mölntorp 54 Möllman 66 Möller Hjälprotar: Bäckelid, Öckna och Ölmhult S
Nolby 58 Nohlman 54 Storm  
Norenberg         Jämte Mosserud i Ö Fågelvik hjälprote till Skogsberg
Norketorp         Jämte Mo och Älgånäs hjälprote till Viberg
Nygård         Jämte Hult i Alster och Skyttjärn hjälprote till Öjering i Alster
Prästgården         Prästgård
Rud 28 Rud 67 Rung  
Rödmossen         Jämte Gråberg och Björkvik hjälprote till Sandnäs
Rör 49 Rörfelt 65 Rang Hjälprote: Nybacka i Ö Fågelvik
Rösebäcken 41 Röös 68 Rös Hjälprote: Såtång
Sandbacken 51 Sandberg/Sandbäck 76 Svärd Hjälprotar: Mosserud i Ö Fågelvik, Grannäs, Laggaregården och Torsgården
Sandnäs 46 Sandman 52 Sundin Hjälprotar: Gråberg, Rödmossen och Sandnäs
Silkesta 83 Silkestad 64 Silk  
Silkestatorp         Jämte Kleven och Åtorp hjälprote till Backa
Skogsberg 39 Skogsberg 85 Skog Hjälprotar: Mosserud i Ö Fågelvik och Norenberg
Skyttjärn         Jämte Hult i Alster och Nygård hjälprote till Öjering i Alster
Slättåsen         Jämte Barsjötorp och Glumstorp hjälprote till Gräsås
Snaversrud 84 Snabbfelt/Snappfelt 87 Söder  
Snaversrudstorp         Jämte Jonsbol och Tågåstorp hjälprote till Heden
Solberg         Jämte Brosätter och Mossby hjälprote till Hulteby
Sorkdalen          
Sund     61 Rask  
Såtång         Hjälprote till Rösebäcken
Söre 30 Sörman 77 Sörlund  
Torp 33 Torpfelt 69 Torp Hjälprotar: Mon N och Hedetången
Torsgården         Jämte Mosserud i Ö Fågelvik, Grannäs och Laggaregården hjälprote till Sandbacken
Tågås 35 Tågman 86 Thorén  
Tågåstorp         Jämte Jonsbol och Snaversrudstorp hjälprote till Heden
Uppsala         Jämte Lövås och Alstern hjälprote till Törserud i Ölme
Ve V         Kronofogdeboställe
Ve Ö         Gästgiveri
Viberg 47 Nyman/Nyberg 83 Nord Hjälprotar: Mo, Norketorp och Älgånäs
Välinge         Säteri
Välingstorp 40 Vällman 62 Wig Hjälprote: Ekholmen
Väsby         Jämte Forsås och Lermarken hjälprote till Öna
Västanå 57 Västman 89 Westin  
Ågården         Pipare- senare sergeantboställe
Åsen 48 Åsman/Åsfelt 73 Ågren Hjälprotar: Björknästorp i Ö Fågelvik samt Duvenäs och Lövnäs i Alster
Åtorp         Jämte Kleven och Silkestatorp hjälprote till Backa
Älgånäs         Jämte Mo och Norketorp hjälprote till Viberg
Öckna         Jämte Bäckelid och Ölmhult S hjälprote till Mölntorp
Ölmbäck         Jämte Mossen i Ölme hjälprote till Mosserud
Före 1725 hjälprote till Averstad i Ö Fågelvik
Ölmhult N         2:e trumslagare- senare furirboställe
Ölmhult S         Jämte Bäckelid och Öckna hjälprote till Mölntorp
Ölmskog 55 Ölmskog 72 Öberg Hjälprote: Mon S
Öna 50 Höna 74 Nyrin Hjälprotar: Forsås, Lermarken och Väsby

Grundforskning: Anette Carlsson, Karlstad


Värmlands Släktforskarförening
Startsidan