Västra Fågelviks socken


SCB-kod: 176507
GEOKOD: 1711030

Socknen, som fick sitt nuvarande namn 1885, kallades tidigare endast Fågelvik. Den omnämns första gången 1334 Fuglwik. Socknen tillhörde Holmedals pastorat, för att 1918 bli en del av Töcksmarks nya pastorat. 2014 ingick Västra Fågelvik i det nya Nordmarkens pastorat tillsammans med Sillerud, Töcksmark, Östervallskog, Silbodal och Holmedal-Karlanda.

Fågelvik var det gamla namnet på Stommen. Namnet är tämligen självförklarande. En vik med sjöfågel. Västra i förhållande till Östra Fågelvik i Väse härad.

Västra Fågelvik är en av Nordmarks härads elva socknar och har en total yta av ca 106,00 km2.

 Västra Fågelviks kyrka
 Foto: Anette Carlsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan