Vitsands socken


SCB-kod: 173703
GEOKOD: 1714110

Vitsands socken bildades genom utbrytning från Fryksände 1821. Vitsand blev annex till Fryksände för att 1929 bli eget pastorat. 2002 återgick Vitsand till Fryksände pastorat.

Namnet Vitsand är efter gården Vitsand, nämnd första gången 1653 Huitesanndh. Sand är i den gamla betydelsen "sandstrand". Gården ligger vid sjön Övre Brocken.

Vitsand är en av Fryksdals Härads nio socknar och har en total yta av ca 207,70 km2.

 Vitsands kyrka
 Foto: Carl-Johan Ivarsson
 
 Svenskstugan
 Vitsands hembygdsgård
 Uppbyggd av virke från sockenstugan i N Näs
 Foto: Jens-Åke Nilsson

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan