Orter i Vitsand

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Aspe 1/10 sk 6695090 1343870
Aspe Prästgården- 1/30 sk 6694910 1344180
Bönom- Överbyn 119/120 sk 6687460 1346530
Gunnsjögården 1/3 sk 6689460 1346580
Killingerud 1/4 sk 6694060 1345220
Kristinefors Bruk 6700390 1339830
Mången 1/4 sk 6702370 1337330
Prästgården-   Aspe 1/30 sk 6694910 1344180
Rattsjöberget 1/4 sk 6696560 1340670
Vitsand 1/4 sk 6693310 1345430
Vitsand Socken 6693330 1345590
Vägsjöfors Bruk 6688730 1348380
Åsteby 1 sk 6685940 1346990
Överbyn Bönom- 119/120 sk 6687460 1346530

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan